Πολονύφη Αθανασία

Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος Ρέθυμνο

Πολονύφη Αθανασία

Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος Ρέθυμνο 

Πολονύφη Αθανασία

Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος Ρέθυμνο

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχοθεραπεία - Συμβουλευτική

 

Η ψυχολόγος Πολονύφη Αθανασία στο Ρέθυμνο Κρήτης, διαθέτει υψηλή πανεπιστημιακή κατάρτιση και προσφέρει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών διάγνωσης και αντιμετώπισης ψυχολογικών διαταραχών, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο, με επαγγελματισμό, ζεστασιά και ειλικρινές ενδιαφέρον. Επίσης η ψυχολόγος είναι εκπαιδευμένη στην χορήγηση των ψυχομετρικών εργαλείων αξιολόγησης νοημοσύνης  Wechsler για παιδιά και εφήβους (WISC-V) και παιδιά προσχολικής ηλικίας (WPPSI-IIII GR).

Υπηρεσίες